Η περιοχή της Αρχαίας Θουρίας βρίσκεται στις κεντροδυτικές παρυφές του Ταυγέτου όπου υπάρχουν ενδείξεις κατοίκησης  ανθρωπίνων όντων  ήδη από την εποχή των παγετώνων. Την Μυκηναϊκή εποχή άνθησε σαν Άνθεια και αργότερα  εμφανίζεται στην ιστορία με τους Μεσσηνιακούς πολέμους. Μέχρι το 369πχ  ήταν περιοχή της Σπάρτης . Από το 369 πχ ένωσε την τύχη της με εκείνη της Αρχαίας Μεσσήνης. Μετά την ήττα της Μεσσήνης από τους Αχαιούς , (Πόλεμος Μεσσήνης 183/2 Π.Χ..) η Θουρία συνάπτει χωριστή συνθήκη με τη Συμπολιτεία και γίνεται «αυτόνομη» . Κατά την διάρκεια  της περιόδου της «αυτονομίας» της (από την αρχή του 2ου αιώνα π.χ. μέχρι το τέλος του 1ου αιώνα π.χ.)   κόβει δικά της νομίσματα που μπορούν να χωριστούν σε δύο ενότητες  και τρεις σειρές:
Α. Σειρά I
Τα νομίσματα της σειράς αυτής αναπαριστούν από την μία μεριά την κεφαλή της Αθηνάς με κορινθιακό κράνος και από την άλλη φέρουν τα τρία πρώτα γράμματα της εθνοτικής καταγωγής  ΘΟΥ μέσα σε στεφάνη από στάχυα. Έχουν μελετηθεί  4 αντίγραφα  που περιγράφονται δίπλα (Athena ΘΟΥ).
Β. Σειρά II
Τα νομίσματα αυτής της σειράς από την μία μεριά αναπαριστούν την  κεφαλή της Δήμητρας που φέρει  στεφάνι από σιτηρά. Από την άλλη, αναπαρίσταται ο  Δίας ο Ιθωμάτας σε διασκελισμό, κρατώντας κεραυνό με το δεξί του χέρι και αετό ιστάμενο (γαντζωμένο) στον αριστερό καρπό του. Στα δεξιά υπάρχει κλαδί σιτηρών και στα αριστερά το εθνοτικό ΘΟΥ. Έχουν μελετηθεί 9 νομίσματα  από 5  διαφορετικές κοπές  που περιγράφονται δίπλα: Demeter, Zeus Ithomatas
Β. Σειρά III
Τα νομίσματα αυτής της σειράς από την μια μεριά αναπαριστούν  τον Δία στεφανωμένο και από την άλλη την Αθηνά που κρατά με το δεξί χέρι δόρυ και ακουμπάει το αριστερό πάνω στην ασπίδα της. Υπάρχει επίσης δίπλα της στεφάνι από σιτηρά, τα αρχικά του εθνοτικού ΘΟΥ και το όνομα του άρχοντα: ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ. Έχουν μελετηθεί από το Κέντρο Μελέτης Ιστορίας Αρχαίας Θουρίας 44 νομίσματα από 16 διαφορετικές κοπές  που μερικά περιγράφονται δίπλα: Zeus- Athena, Nikonymos . Τα υπόλοιπα βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης και  αναρτώνται περιοδικά.
Η χρονολόγηση των σειρών δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια. Χαρακτηριστικά για την σειρά III οι νομισματολόγοι των Πανεπιστημίων και των Μουσείων την τοποθετούν σε ένα εύρος 240 ετών (από το 280π.χ. μέχρι το 40π.χ.). Αν το ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ ήταν το όνομα του άρχοντα τη περιοχής τότε θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει «δυναστεία» αλλά αυτό δεν συνάδει ιστορικά. Σε κάθε περίπτωση  το εύρος είναι υπερβολικά μεγάλο. Βέβαια οι πολλές διαφορετικές μήτρες (16 έχουν μελετηθεί μέχρι τώρα) θα μπορούσαν να υποδηλώσουν πολλές κοπές οι οποίες τεκμηριώνουν μεγάλο αριθμό νομισμάτων σε βάθος χρόνου. Μία λογική χρονολόγηση της σειράς III θα μπορούσε να είναι από τις αρχές μέχρι το τέλος του 1ου μ.χ. αιώνα, της σειράς II το τέλος του 2ου μ.χ. αιώνα και της σειράς I οι αρχές του 2ου μ.χ. αιώνα.

Πολύ αργότερα, το νομισματοκοπείο της Αρχαίας Θουρίας «κόβει» ξανά, την εποχή της δυναστείας των Σεβήρων  (193-217 μ.χ.),  55 τύπους  νομισμάτων σε 91 διαφορετικές κοπές  που αναπαριστούν από την μία μεριά τους αυτοκράτορες (Septimius Severus, Julia Domna, Caracalla, Geta)  . Από την άλλη μεριά αναπαρίστανται οι θεοί (Απόλλων, Αθηνά, Δίας, Τύχη, Ποσειδώνας , Άρτεμης, Διόνυσος κλπ) και άλλα θέματα που σχετίζονται με την περιοχή .

Έχουν μελετηθεί 239 νομίσματα από τις 113 διαφορετικές κοπές που περιγράφονται δίπλα και μελετούνται το καθένα  ξεχωριστά.

Η μελέτη των νομισμάτων έγινε με την βοήθεια της σχετικής βιβλιογραφίας που αναφέρεται στο κάθε νόμισμα αναλυτικά. Ακόμη στηρίχθηκε  στους νομισματολόγους των οίκων δημοπρασιών , των Πανεπιστημίων και των Μουσείων. Ακόμη χρησιμοποιήθηκε και η τεχνογνωσία των συλλεκτών αρχαίων νομισμάτων μέσα από τα Forums.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους νομισματολόγους του  American Nomismatic Sosiety, της Bibliothèque nationale de France, του British Museum της Classical Numismatic Group, του Fitzwilliam Museum , του Harvard Art Museums, του Hunterian Museum, του The Fitzwilliam Museum και του Yale University οι οποίοι με τις απαντήσεις στα email βοήθησαν αποτελεσματικά στην μελέτη και ταυτοποίηση των νομισμάτων.

Κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω τον ‘Eλληνα scholar Basil C. Demetriadi (American Nomismatic Sosiety) που δεν δίστασε να προχωρήσει σε πράξη υπέρτακτη, παρέχοντας αφειδώς πληροφορίες και θέτοντας στην διάθεσή μου την πιο πλούσια νομισματική βιβλιοθήκη.

Κάθε παρατήρηση και διόρθωση  είναι ευπρόσδεκτη και απαραίτητη δεδομένου ότι πάνω σ αυτή την νομισματική βάση γίνεται προσπάθεια να αντληθούν στοιχεία για την  μελέτη της ιστορίας  της περιοχής της Αρχαίας Θουρίας .

Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν ἔστιν πολλαχῶς , τὸ δὲ κατορθοῦν  μοναχῶς…

Στο πάνω μέρος της σελίδας μπορείτε να επιλέξετε:
ΑΡΘΡΑ:  γίνεται αναλυτική μελέτη για κάθε αναπαράσταση των νομισμάτων
ΒΙΒΛΙΑ online:  μπορείτε να μελετήσετε και να «κατεβάσετε» τα βιβλία που σχετίζονται με τα νομίσματα της Αρχαίας Θουρίας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ μπορεί να σας απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με την ορολογία της σελίδας : πχ. τι είναι το Ασσάριο , τι είναι ο Άξονας του Νομίσματος κλπ.

Επιλέγοντας μία από τις «Πηγές» δεξιά εμφανίζονται επιλεκτικά τα νομίσματα που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο , Μουσείο κλπ ή δημοπρατήθηκαν από τον επιλεγμένο οίκο δημοπρασιών. Ο συνολικός αριθμός κάθε πηγής  τείνει να εξισωθεί με τα νομίσματα της σελίδας.

Γίνεται προσπάθεια ώστε μετά την ολοκλήρωση της σελίδας να υπάρχει ένα τουλάχιστον νόμισμα από τις  διαφορετικές κοπές του Νομισματοκοπείου Θουρίας.

(Με την επιφύλαξη 8 κοπών , 12 μητρών και 24 πετάλων  που βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης και αυτών που δημοπρατούνται σήμερα)

Δρ Γιώργος Σκούρας, GIS Αρχαιολογίας

https://kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com/

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ – ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΑΝΘΕΙΑΣ

Posted in American Nomismatic Society, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 1ος- 2ος Αιώνας Π.Χ. | Σχολιάστε

Zeus – Athena, Αθηνά – Δίας, NIKΩNYMOΣ Type VII ZAN DBP399 506

Zeus- Athena, Nikonymos Type VII,  Dr. Busso Peus

Νόμισμα της Αρχαίας Θουρίας του 2ου αιώνα πχ όταν άρχοντας ήτανε ο ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ.  Από την μια μεριά φέρει τον Δία στεφανωμένο και από την άλλη την Αθηνά που κρατά με το δεξί χέρι δόρυ και ακουμπάει το αριστερό πάνω στην ασπίδα της. Υπάρχει επίσης δίπλα της στεφάνι από σιτηρά, τα αρχικά ΘΟΥ και το όνομα του άρχοντα ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ.
Το νόμισμα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις 4 Νοέμβρη 2009 στην δημοπρασία 399 Lot 506 του Γερμανικού νομισματικού οίκου δημοπρασιών  Dr. Busso Peus.

Η μορφή της παραμόρφωσης στην περιφέρεια σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του νομίσματος και η μορφή της κεφαλής του Δία το κατατάσσει  στον τύπο VII αλλά είναι ακόμη στο στάδιο της μελέτης διότι δεν έχει μελετηθεί η πίσω μεριά.
Ο Δίας είναι στεφανωμένος με φύλλα βελανιδιάς τα οποία χάρη της δυνατής κορμοστασιάς του δένδρου, της μακράς ζωής, της σκληρής του ξυλείας και της μακράς αντοχής του πριν πέσουν τα φύλλα του το φθινόπωρο, έχουν αποδοθεί συμβολικές αρετές της αντοχής, της εμπιστοσύνης, της μακροβιότητας και της αθανασίας.

Το νόμισμα δημοπρατήθηκε μαζί με άλλα 14 νομίσματα. Όλα μαζί πουλήθηκαν 200Eu

 

Posted in Dr. Busso Peus, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 1ος- 2ος Αιώνας Π.Χ., Type VII ZAN, Zeus- Athena, Nikonymos | Tagged , , | Σχολιάστε

Zeus- Athena, Nikonymos Type IX G1806

Zeus- Athena, Nikonymos Type IX, G1806

Χάλκινο νόμισμα (Ημιοβολός) μάζας 7,48γρ  του Νομισματοκοπείου της Αρχαίας Θουρίας ,   όταν άρχοντας ήτανε ο ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ.
Από την μια μεριά φέρει τον Δία στεφανωμένο και από την άλλη την Αθηνά που κρατά με το δεξί χέρι δόρυ και ακουμπάει το αριστερό πάνω στην ασπίδα της. Υπάρχει επίσης δίπλα της στεφάνι από σιτηρά, το εθνοτικό ΘΟΥ και το όνομα του άρχοντα: ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ.
Ο Δίας είναι στεφανωμένος με φύλλα βελανιδιάς τα οποία χάρη της δυνατής κορμοστασιάς του δένδρου, της μακράς ζωής, της σκληρής του ξυλείας και της μακράς αντοχής του πριν πέσουν τα φύλλα του το φθινόπωρο, έχουν αποδοθεί συμβολικές αρετές της αντοχής, της εμπιστοσύνης, της μακροβιότητας και της αθανασίας.
Το νόμισμα βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας με στοιχεία καταχώρησης : FRBNF41812948. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την προέλευση του νομίσματος.

Posted in Bibliothèque nationale de France, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 1ος- 2ος Αιώνας Π.Χ., Type IX ZAN, Zeus- Athena, Nikonymos | Tagged , , , | Σχολιάστε

Zeus- Athena, Nikonymos Type X G1805

Zeus- Athena, Nikonymos Type X, G1805

Χάλκινο νόμισμα μάζας 7,38γρ  του Νομισματοκοπείου της Αρχαίας Θουρίας ,   όταν άρχοντας ήτανε ο ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ.
Από την μια μεριά φέρει τον Δία στεφανωμένο και από την άλλη την Αθηνά που κρατά με το δεξί χέρι δόρυ και ακουμπάει το αριστερό πάνω στην ασπίδα της. Υπάρχει επίσης δίπλα της στεφάνι από σιτηρά, το εθνοτικό ΘΟΥ και το όνομα του άρχοντα: ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ.
Ο Δίας είναι στεφανωμένος με φύλλα βελανιδιάς τα οποία χάρη της δυνατής κορμοστασιάς του δένδρου, της μακράς ζωής, της σκληρής του ξυλείας και της μακράς αντοχής του πριν πέσουν τα φύλλα του το φθινόπωρο, έχουν αποδοθεί συμβολικές αρετές της αντοχής, της εμπιστοσύνης, της μακροβιότητας και της αθανασίας.
Το νόμισμα βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας με στοιχεία καταχώρησης : FRBNF41812947. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την προέλευση του νομίσματος.

Posted in Bibliothèque nationale de France, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 1ος- 2ος Αιώνας Π.Χ., Type X ZAN, Zeus- Athena, Nikonymos | Σχολιάστε

Athena wearing crested Corinthian helmet – ΘΟΥ within wreath of corn

Athena wearing crested Corinthian helmet – ΘΟΥ within wreath of corn, BMPI.XXIII

Πολύ σπάνιο νόμισμα του Νομισματοκοπείου Θουρίας .Από την μία πλευρά η Αθηνά με Κορινθιακό κράνος. Από την άλλη ΘΟΥ μέσα σε στεφάνη από στάχυα.
Το νόμισμα περιγράφεται στους καταλόγους του Βρετανικού Μουσείου:British Museum. Department of Coins and Medals, Percy Gardner, The Trustees, 1887 – 230 σελίδες.

Posted in Athena, ΘΟΥ, BMC British Museum Catalog, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 1ος- 2ος Αιώνας Π.Χ. | Σχολιάστε

Zeus- Athena, Nikonymos Type VII ZAN BMPI.XXIII

Zeus- Athena, Nikonymos Type VII, 220-182 BC, BMPI.XXIII

Χάλκινο νόμισμα διαμέτρου 22,86χιλ του Νομισματοκοπείου της Αρχαίας Θουρίας , 220-182 BC , όταν άρχοντας ήτανε ο ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ.
Από την μια μεριά φέρει τον Δία στεφανωμένο και από την άλλη την Αθηνά που κρατά με το δεξί χέρι δόρυ και ακουμπάει το αριστερό πάνω στην ασπίδα της. Υπάρχει επίσης δίπλα της στεφάνι από σιτηρά, τα αρχικά ΘΟΥ και το όνομα του άρχοντα: ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ.
Το νόμισμα περιγράφεται στους καταλόγους του Βρετανικού Μουσείου:British Museum. Department of Coins and Medals, Percy Gardner, The Trustees, 1887 – 230 σελίδες

Posted in BMC British Museum Catalog, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 1ος- 2ος Αιώνας Π.Χ., Type VII ZAN, Zeus- Athena, Nikonymos | Tagged , , , | Σχολιάστε

Zeus- Athena, Nikonymos Type VII Gallica1966.453

Zeus- Athena, Nikonymos Type VII, Gallica1966.453

Χάλκινο νόμισμα μάζας 8,14γρ  του Νομισματοκοπείου της Αρχαίας Θουρίας ,   όταν άρχοντας ήτανε ο ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ.
Από την μια μεριά φέρει τον Δία στεφανωμένο και από την άλλη την Αθηνά που κρατά με το δεξί χέρι δόρυ και ακουμπάει το αριστερό πάνω στην ασπίδα της. Υπάρχει επίσης δίπλα της στεφάνι από σιτηρά, τα αρχικά ΘΟΥ και το όνομα του άρχοντα: ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ.
Το νόμισμα βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας με στοιχεία καταχώρησης : FRBNF41845440. Το νόμισμα κατείχε ο Delepierre, Jean (1884-1964) . Μετά το θάνατό του το κληρονόμησε η Delepierre, Marie η οποία το δώρησε στην Bibliothèque nationale de France.
Titre :[Monnaie : Bronze, Messénie, Thouria]
Auteur :Thouria (Messénie ; atelier monétaire). Atelier monétaire
Date d’édition :-0620-0294
Type :image fixe
Type :monnaie
Langue :grec ancien
Format :1 monnaie (8,14 g)
Format : image/jpeg
Format :Nombre total de vues : 2
Description :Ancien possesseur : Delepierre, Jean (1884-1964). Ancien possesseur
Description :Ancien possesseur : Delepierre, Marie. Ancien possesseur
Description : Collection numérique : Monnaies grecques
Droits : domaine public
Identifiant : ark:/12148/btv1b103115577
Source : Bibliothèque nationale de France, département Monnaies, médailles et antiques, 1966.453
Provenance : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 31/07/2013

Posted in Bibliothèque nationale de France, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 1ος- 2ος Αιώνας Π.Χ., Type VII ZAN, Zeus- Athena, Nikonymos | Σχολιάστε

Zeus- Athena, Nikonymos Type ΙΧ eBay Lanz TEG 1972

Zeus- Athena, Nikonymos Type III, 70-40BC, Type ΙΧ eBay Lanz TEG 1972

Εξάχαλκο  νόμισμα  του Νομισματοκοπείου της Αρχαίας Θουρίας ,  70-40 BC , όταν άρχοντας ήτανε ο ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ. Από τον τύπο του IX μπορεί να υποτεθεί ότι έχει μάζα 6-7 γρ και διάμετρο 21 χιλιοστά περίπου
Από την μια μεριά φέρει τον Δία στεφανωμένο και από την άλλη την Αθηνά που κρατά με το δεξί χέρι δόρυ και ακουμπάει το αριστερό πάνω στην ασπίδα της. Υπάρχει επίσης δίπλα της στεφάνι από σιτηρά, τα αρχικά ΘΟΥ και το όνομα του άρχοντα: ΝΙΚΩΝΥΜΟΣ.
Το νόμισμα δημοπρατήθηκε στις 4 Ιουλίου  2015 από τον ηλεκτρονική ιστοσελίδα δημοπρασιών eBay από το νομισματικό κατάστημα της Γερμανίας NUMISMATIK LANZ – Dr. Hubert Lanz  στις 12 Νοέμβρη του 2017 . Πουλήθηκε 158Eu

Rev: Athena standing facing, head left, holding spear and shield set on ground; NIKΩNYMOΣ to left, wreath to right. Obv: Diademed head of Zeus right. Bronze Hexachalkon. Circa 70-40 BC. Nikonymos, magistrate.

 

Posted in eBay, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 1ος- 2ος Αιώνας Π.Χ., NUMISMATIK LANZ, Type IX ZAN, Zeus- Athena, Nikonymos | Tagged , | Σχολιάστε